vítejte na stránkách věnovaných větrnému parku horní loděnice – lipina
GALERIE
dokončená armatura základu před betonáží
» VEHL » CZ » Vítejte na našich stránkách

Proč větrná energie?

Větrná energie jakou součást obnovitelných zdrojů energie nabízí jedno z možných východisek při řešení globálních klimatických změn a mizejících ložisek klasických zdrojů energií. Vítr je zdroj nevyčerpatelný, jako zdroj je zdarma a je možné ho bez vypouštění škodlivin přeměnit v elektrickou energii. Navíc se jedná o zdroj lokální, který není závislý na exportu z politicky nestabilních oblastí, není nutno jej chránit a ani nemůže být zneužit.

Obnovitelné zdroje energie (OZE) obecně budou hrát v budoucnu rozhodující roli při zajištění tzv. energetické bezpečnosti zemí Evropy, které si uvědomují velmi výrazně svoji rostoucí závislost na dovozu paliv a snaží se tuto situaci změnit využitím domácích zdrojů. Výrazným plusem větrných elektráren je i cena elektrické energie, která se v současnosti již v mnoha zemích bez státní podpory konkurenceschopná a většinou soupeří s vodní energii o post nejlevnějšího zdroje OZE. V zemích EU překonává svoji cenou i nově stavěné uhelné elektrárny, které prodražuje nutnost nákupu emisních povolenek.

To jsou základní důvody, proč se ve světě v posledních letech staví velké množství větrných elektráren a tento trend bude dále pokračovat. V roce 2008 bylo dosaženo hodnoty 120 GW instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách přičemž v zemích EU, Severní Ameriky a v Asii byla postavena naprostá většina větrných elektráren a tyto tři regiony se podělily s výstavbu téměř stejným dílem. Není bez zajímavosti, že v zemích EU výstavba nových větrných elektráren překonala výkonově výstavbu druhého nejčastějšího zdroje, kterým jsou plynové elektrárny.

Velká výstavba umožnila i rychlý vývoj technologií, kdy za posledních 20 let stoupl výkon jedné větrné elektrárny z 50 kW na dnes maximálních 6 MW. S rostoucí výkonností narůstá i výška zařízení a snižuje se počet otáček rotoru, což má výrazně kladný vliv na hlučnost a ptactvo, daní za vyšší produkci je ovšem vliv na krajinný ráz.

V České republice je podle „dostatečný větrný potenciál pro budoucí instalaci asi 2500 MW výkonu větrných elektráren, což představuje asi 1000 elektráren rozložených po celém území ČR. V polovině roku 2009 bylo z tohoto potenciálu obsazeno jen 175 MW. Občas je možno zaslechnout, že velké množství větrných elektráren není možno integrovat do sítě, ovšem i maximální počet 2500 MW by představoval asi 12,5% celkového množství z výkonu zdrojů v soustavě ČR. Již v současnosti mnoho evropských zemí má vyšší podíl větrné energetiky než je maximální hodnota pro Českou republiku a jsou schopni své sítě uregulovat. Navíc se velice spoléhá na budoucí zavádění tzv. chytrých sítí, které nebudou tak náchylné na kolísání výroby a odběru elektrické energie.

Vítr spolu s biomasou, sluncem, geotermální energií a malými vodními elektrárnami jsou jedinými možnými zdroji, díky kterým je možno očekávat naplnění 13% podílu OZE ze spotřeby veškeré energie, jak nám ukládá závazná směrnice EU. Tento cíl musí být splněn roku 2020.


Všechna práva vyhrazena © Copyright 2009 , Větrná energie HL s.r.o.