vítejte na stránkách věnovaných větrnému parku horní loděnice – lipina

» VEHL » CZ » informace o projektu

Projekt Větrný park Horní Loděnice - Lipina

patří se svými 9 větrnými elektrárnami v evropském měřítku mezi menší parky. Přesto se ovšem jedná v současnosti o největší zrealizovaný projekt na území Moravy a druhý největší projekt v ČR. Největší evropské parky mají v současnosti ale již více než 100 větrných elektráren a nejedná se při tom o mořské parky.

Projekt začal být připravován v roce 2003. Koncem roku 2004 bylo podáno oznámení záměru EIA (posuzování vlivu záměru na životní prostředí) a celý proces EIA byl ukončen v březnu 2006. Následným krokem byla změna územních plánů, územní a stavební řízení, které bylo ukončeno na konci roku 2007. Stavební práce na budování infrastruktury začaly v dubnu 2008 a v létě započaly i práce na základech samotných elektráren, trafostanici a na kabelové trase. V květnu a v první dekádě června 2009 se pak naskytla pozorovatelům možnost vidět i samotnou výstavbu větrných elektráren. Vlastní zkušební provoz větrných elektráren byl pak zahájen v červenci 2009.

pro projekt byla zvolena technologie firmy Vestas, konkretně pak typ V 90-2MW o průměru rotoru 90m a výšce osy rotoru 105 m. Kompletní informace o použitých větrných elektrárnách naleznete v sekci (Technologie)

Větrné elektrárny produji elektřinu o napětí 30kV. Výkon je pak podzemním kabelovým vedením, o délce 9km, vyveden do nově vybudované rozvodny ve Šternberku, kde se z 30kV transformuje na 110kV a předává do distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Provozovatelem větrného parku je firma Větrná energie HL s.r.o. ,
která vznikla vyčleněním z developera projektu,
kterým byla firma Větrná energie Morava s.r.o.

Firma VENTUREAL prováděla kompletní vývoj a technickou přípravu projektu a také stavební dozor a v současnosti se stará o provoz parku.

Stavební činnost v parku provedla firma VV3 s.r.o. Stavbu kabelové trasy provedla firma ADEN LP s.r.o. a rozvodnu stavěla firma Senergos a.s.. Beton byl dovážen z betonárek v Olomouci a v Mohelnici a štěrk a písek pocházel i z lomů v Dolní Benešově.


Větrný park Horní Loděnice-Lipina má celkem devět větrných elektráren typu Vestas V 90-2MW. Předpokládaná roční výroba celého parku je na úrovni cca 43 GWh elektrické energie, což je rovno spotřebě 12 300 českých domácností. Při předpokládané životnosti 25 let je to celkem 1 075 000 MWh elektřiny. Tolik elektřiny by bylo vyrobeno spálením 1 075 000 tun uhlí. Při spálení tohoto množství uhlí vznikne 2 700 000 tun CO2, 2000 tun SO2, 1800 tun NOx a 65 tun jemného prachu. Vedlejší energetické produkty, které vznikají při procesu hoření a hlavně při odsíření takového množství uhlí by vážily 300 000 tun. Pro proces odsíření je nutno vytěžit a zpracovat velké množství vápence a to opět v řádech stovek tisíc tun.


Ušetřené emise mají vliv na zpomalení globálního oteplování a na zlepšení lokálního životního prostředí. Je nutno si uvědomit, že Země nám byla pouze „půjčena“ a naše chování k životnímu prostředí má přímý vliv nejen na nás , ale především na naše děti a vnuky. Pro život budoucích generací je nutno následovat principy trvale udržitelného rozvoje, mezi které patří využívání OZE.


Všechna práva vyhrazena © Copyright 2009 , Větrná energie HL s.r.o.