vítejte na stránkách věnovaných větrnému parku horní loděnice – lipina

» VEHL » CZ » galerie

GALERIE - VEHL




budování potřebné infrastruktury
zahájení stavebních prací budouváním příjezdových komunikací



výkopové práce
výkop pro základ větrné elektrárny ve skalnatém podloží



zahájení prací na základech
první část armatury základu.



dokončená armatura základu před betonáží
Každý základ obsahuje cca 52t betonářské oceli.



Betonáž základu
Na betonáž jednoho základu bylo potřeba cca. 440m3 betonu



dokončený základ
dokončený základ po odbednění



dokončený základ větrné elektrárny
před samotnou výstavbou větrné elektrárny byl základ obsypán zeminou



transport
dodání tubusu větrné elektrárny, který se skládá s 5ti segmentů.



transport
Strojovna větrné elktrárny s hmotností cca 68t



transport
transport listu rotoru. Jeden list má délku 44m.



výstavba
výstavba tubusu větrné elektrárny



výstavba
osazení strojovny, která je umístěna ve výšce 100m nad povrchem terénu



Rozestavěný větrný park
Letecké snímky poskytl Ing. Jaromír Jílek, Reving s.r.o.



stavba
konečná úprava cest a rekultivace okolí stavby



dokončený větrný park




dokončený větrný park v západu slunce




dokončený větrný park




Dokončený větrný park
Letecké snímky poskytl Ing. Jaromír Jílek, Rewing s.r.o.



Trafostanice
transformátor v nově vybudované rozvodně 110/30kV



zima ve větrném parku




zima ve větrném parku




zima ve větrném parku



Všechna práva vyhrazena © Copyright 2009 , Větrná energie HL s.r.o.